Manifest krutosti

Krutost, Cruauté *fr*, Crueldad *es*, crudelta *it*

KRUTOST

„Právě tak i ve světě individuí. Odejme-li se podstatná vášnivost, ohled a všechno se stane bezvýznamnou vnějškovostí bez charakteru, pak se zarazí řinoucí proud idealit, soužití se stává stojatými vodami, a to je krutost.“ [Soren Kierkegaard]

Krutost jako cesta vnímání

Pojmy krutý a nejkrutější, nejsilnější pak krutost.

Vztah existující mezi více věcmi.
Člověk-kniha
Já-já

Obvykle cesta naprostého pohlcování, přeměny a destrukce.
Krutost je stav, který proměňuje, ničí původní a zavedené, odhaluje nové
prostory. Děsivost těchto nových neznámých míst.

Člověk hluboce pociťující krutost se ptá *obrací se tak na vše s vědomím, že odpověď nedostane*:

„Co to je? Co to bylo? Co se mi stalo? Co se mi děje?“ a zběsile opakuje: „To je krutost“

Stav krutosti je nevysvětlitelný, krutost se vysvětluje pouze krutostí, krutost nelze logicky ani nijak jinak pochopit.

Bezprostřední a nevýslovné

Divadlo krutosti

„Sans un élément de cruauté a la base de tout spectacle, le théâtre n’est pas possible. Dans l’état de dégénérescence ou nous sommes, c’est par la peau qu’on fera entrer la métaphysique dans les esprits.“ [Antonin Artaud]