Manifest kopru

Stav člověka, kdy fyzický i psychický splývají

KOPR

„Je něco nevysvětlitelného v trudnomyslnosti. Kdo trpí nebo má starosti. Zeptáme-li se trudnomyslného, jaký má k tomu důvod, co ho tíží, pak nám odpoví, že neví, že to nemůže vysvětlit. V tom spočívá nekonečnost trudnomyslnosti. tato odpověď je naprosto správná, neboť jakmile by to věděl, zmizela by, zatímco utrpení truchlícího se nezruší tím, že bude vědět, proč truchlí... trudnomyslným se stává člověk vlastní vinou.“ [Soren Kierkegaard]

Naprostá neschopnost, nuda, úzkost *čistý pocit zužování vlastních hranic*

„nevíš jak se z toho vyndat“

Člověk se hroutí *jako by se tělo rozpustilo* v kavárně a strašně kouří.

„Jsem v kopru“

Potřeba mít kolem sebe lidi a následné zjištění, že v jejich přítomnosti se kopr jen prohlubuje a prohloubí se ještě víc po jejich odchodu. Nekonečná smyčka mimo čas. Věčné čekání na sebe sama.

SURREALISMUS

„Une prison : regardez-vous vous-meme.
L'ennui, c'est la vérité a l'état pur.

Il n'y a de progres, de découverte, que vers la mort.

Je ne me sens vivre qu'a partir de l'instant ou je sens mon inexistence. J'ai besoin de croire a mon inexistence pour continuer a vivre.“
[Jacques Rigaut]

Čistý průběh

Kopr je možné zajíst a zaspat. Nicméně může jít i o několikadenní prohlubující se stav.

Člověk v kopru dokola a donekonečna prochází svůj přístup a možnosti a neustále naráží na nepřekonatelnou zeď. Kopr může být nesmírně prospěšným stavem *pro člověka, který se z něj vyhrabe*, člověk nalézá novou cestu, rozšiřuje se a stává se pevnějším. Možná je i opačná cesta uzavírání a zatemňování. Nechci nic vidět, nechci myslet, nechci slyšet.

„A která je, ta nejjednoduší cesta?“ zajímal se Will
„Cesta vzdělání a prostředků, které odkrývají skutečnost.“